Kleinbouw is aangesloten bij Bouwradius.

Als je net als ons aannemingsbedrijf voor kwaliteit en flexibel vakwerk wilt staan dan zal je personeel deze doelstellingen waar moeten kunnen maken. Gelukkig hebben we mensen in dienst die stuk voor stuk hun vak verstaan en doordat we als leerbedrijf zijn aangesloten bij branche-organisatie Bouwradius leiden we ons eigen personeel op. Bouwradius staat en zorgt voor vakbekwaamheid en kwaliteit in de bouw. Kwaliteit volgens de normen van ISO 9001/2000. Daarnaast werken ze nauw samen met het onderwijs, de werkgevers- en werknemersorganisaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en VROM, met andere ministeries en met scholen en samenwerkingsverbanden. De opleidingen van Bouwradius zijn erkend door de overheid en het bouwbedrijfsleven. Kleinbouw leidt dus de vaklui van morgen vandaag al op. Goed voor de continuïteit van ons bedrijf en belangrijk voor de bouwnijverheid in zijn algemeenheid.