Kwaliteit staat bij Kleinbouw Techniek op nummer 1

Al sinds de oprichting staat kwaliteit bij Kleinbouw op nummer 1. Kwaliteit van het geleverde werk, maar ook de kwaliteit van organisatie. Om dit richting opdrachtgevers te kunnen garanderen is Kleinbouw Techniek lid van de belangrijkste waarborg- en garantie-fondsen, en kwaliteitskeurmerken die er zijn op bouwgebied. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties waar Kleinbouw bij is aangesloten, en wat deze voor u als opdrachtgever kunnen betekenen.

Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland is met ruim 5.000 aangesloten bouwondernemingen de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De leden van Bouwend Nederland zijn jaarlijks goed voor een gezamenlijke omzet van circa 27 miljard euro en hebben rond de 400.000 werknemers in dienst. Bouwend Nederland behartigt de collectieve belangen van de aangesloten bedrijven en creëert optimale condities voor de verdere ontwikkeling van de bedrijfstak. Kleinbouw profiteert als lid van Bouwend Nederland voortdurend mee van de kennisuitwisseling en dienstverlening van deze overkoepelende organisatie.

Bouwgarant

Als u gaat bouwen of verbouwen moet er van alles geregeld en gedaan worden. Zaken waar u vaak nauwelijks ervaring mee heeft. Een goede aannemer neemt u veel zorgen uit handen en zorgt ervoor dat uw wensen optimaal worden verwezenlijkt.

BouwGarant-aannemers worden periodiek getoetst. Een bedrijf dat niet aan de eisen voldoet, mag niet onder de vlag van BouwGarant werken.

De zekerheden die een BouwGarant-aannemer u kan bieden:

Kwaliteit

 • De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste diploma's.
 • De BouwGarant-aannemer heeft aantoonbare ervaring.
 • De BouwGarant-aannemer is op de hoogte van actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van milieu en duurzaam bouwen.

Heldere afspraken

 • Van de offerte tot en met de oplevering, met de BouwGarant-aannemer legt u alle afspraken zwart op wit vast. Zo is er geen kans op misverstanden.

Grip op de kosten

 • Van de BouwGarant-aannemer ontvangt u een offerte met daarin een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden en een prijsaanbieding.
 • Als u wensen wijzigen kan er sprake zijn van meerwerk. Vraag de BouwGarant-aannemer vooraf om een prijsopgave.
 • Met de BouwGarant-aannemer kunt u goede afspraken maken over de betaling. De betalingsregeling van de VerBOUWgarantie wordt hierbij met klem aanbevolen.

Service

 • De BouwGarant-aannemer beschikt over een klachtenprocedure. Mochten er problemen zijn waar u niet uitkomt, dan staat de BouwGarant Servicedesk voor u klaar.

Betrouwbaar

 • De BouwGarant-aannemer beschikt over de juiste verzekeringen, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en houdt zich aan de wettelijke verplichtingen.

Verbouwgarantie

 • Alleen bij de BouwGarant-aannemer kunt u de VerBOUWgarantie afsluiten. Dit unieke product beschermt u tegen de financiële risico's van een verbouwing.

Kortom, met een BouwGarant-aannemer haalt u een betrouwbare partner in huis!

Kijk voor meer informatie op www.bouwgarant.nl

Woningborg Groep

De Woningborg groep verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen. Maar Woningborg is meer dan certificering alleen. Zij geven ook technische, financiële en juridische adviezen op het gebied van woningbouw. Dat onderscheidt de Woningborg Groep in de markt en biedt een duidelijke meerwaarde voor zowel bouwondernemingen als kopers.

Woningborg heeft 2 verschillende Woningborg-certificaten voor particuliere kopers . Het Woningborg-certificaat Nieuwbouw en het Woningborg-certificaat Transformatie. Beide certificaten geven kopers van nieuwe woningen de volgende zekerheid:

 • de afbouwwaarborg: hiermee is de koper verzekerd van de afbouw van zijn/haar woning zonder meerkosten indien de bouwonderneming failliet gaat.
 • de herstelwaarborg: als er na oplevering gebreken ontstaan en de bouwonderneming kan of wil niet herstellen, dan zorgt Woningborg voor herstel.

Voordat bouwondernemingen zich kunnen inschrijven bij Woningborg, worden zij financieel beoordeeld en wordt er gekeken naar hun technische vakbekwaamheid. De circa 1.000 ingeschreven bouwondernemingen hebben een meldingsplicht op concernniveau voor nieuwbouwwoningen. Dit houdt in dat zij alle nieuwbouwwoningen, waarbij zij als contractspartij optreden met de koper, moeten aanmelden bij Woningborg. De ingeschreven bouwonderneming betaalt certificaatkosten aan Woningborg voor het aan te melden plan en neemt deze kosten op in de verkoopprijs van de woning.

Kijk voor meer informatie op: www.woningborg.nl

Kleinbouw is een Bouwradius leerbedrijf.

Als je net als ons aannemingsbedrijf voor kwaliteit en flexibel vakwerk wilt staan dan zal je personeel deze doelstellingen waar moeten kunnen maken. Gelukkig hebben we mensen in dienst die stuk voor stuk hun vak verstaan en doordat we als leerbedrijf zijn aangesloten bij branche-organisatie Bouwradius leiden we ons eigen personeel op. Bouwradius staat en zorgt voor vakbekwaamheid en kwaliteit in de bouw. Kwaliteit volgens de normen van ISO 9001/2000. Daarnaast werken ze nauw samen met het onderwijs, de werkgevers- en werknemersorganisaties, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en VROM, met andere ministeries en met scholen en samenwerkingsverbanden. De opleidingen van Bouwradius zijn erkend door de overheid en het bouwbedrijfsleven. Kleinbouw leidt dus de vaklui van morgen vandaag al op. Goed voor de continuïteit van ons bedrijf en belangrijk voor de bouwnijverheid in zijn algemeenheid.