Kleinbouw laat zich adviseren door de Woningborg Groep

De Woningborg groep verstrekt all meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen. Maar Woningborg is meer dan certificering alleen. Zij geven ook technische, financiële en juridische adviezen op het gebied van woningbouw. Dat onderscheidt de Woningborg Groep in de markt en biedt een duidelijke meerwaarde voor zowel bouwondernemingen als kopers.

Woningborg heeft 2 verschillende Woningborg-certificaten voor particuliere kopers . Het Woningborg-certificaat Nieuwbouw en het Woningborg-certificaat Transformatie. Beide certificaten geven kopers van nieuwe woningen de volgende zekerheid:

  • de afbouwwaarborg: hiermee is de koper verzekerd van de afbouw van zijn/haar woning zonder meerkosten indien de bouwonderneming failliet gaat.
  • de herstelwaarborg: als er na oplevering gebreken ontstaan en de bouwonderneming kan of wil niet herstellen, dan zorgt Woningborg voor herstel.

Voordat bouwondernemingen zich kunnen inschrijven bij Woningborg, worden zij financieel beoordeeld en wordt er gekeken naar hun technische vakbekwaamheid. De circa 1.000 ingeschreven bouwondernemingen hebben een meldingsplicht op concernniveau voor nieuwbouwwoningen. Dit houdt in dat zij alle nieuwbouwwoningen, waarbij zij als contractspartij optreden met de koper, moeten aanmelden bij Woningborg. De ingeschreven bouwonderneming betaalt certificaatkosten aan Woningborg voor het aan te melden plan en neemt deze kosten op in de verkoopprijs van de woning.

Kijk voor meer informatie op: www.woningborg.nl